Impuls pro Vaše podnikání   
CZ | DE | EN
     Skupina Raiffeisen  |  Produkty  |  O nás  |  Vše o financování  |  Kontakt  |  On-line služby

Výhody leasingového financování

Cash-flow a likvidita

Leasing příznivě ovlivňuje cash-flow a likviditu klienta, tím že využívá cizí zdroje a obvykle nevyžaduje ani žádné dodatečné zajištění. Likvidita zůstává zachována a finanční prostředky jsou k dispozici na další investice. Kromě toho umožňuje investovat právě ve chvíli, kdy si to žádá trh a ne teprve tehdy, až to hospodářská situace klienta dovolí. Požadavky leasingových společností na bonitu klienta jsou obvykle mírnější než požadavky bank při poskytovaní úvěrů.

Daňová optimalizace

Leasing nabízí řadu daňových výhod. Zpravidla jsou leasingové náklady vyšší než odpisy. Leasingové splátky jsou pro klienta plně uznatelným daňovým nákladem, což se odrazí na menším základu daně z příjmu po dobu splácení leasingu.

Účetnictví

Předmět financování pořízený formou leasingu není evidován v rozvaze leasingového nájemce, ale v rozvaze leasingové společnosti. Tato skutečnost pozitivně ovlivní klíčové ekonomické ukazatele nájemce. Také leasingové závazky nejsou zachyceny v rozvaze, jde tedy o mimobilanční financování.

Splátky z výnosu

Předmět leasingu je možno plně využívat už od prvního dne po převzetí, přičemž leasingové splátky se splácejí průběžně. Za předpokladu, že výnos, který předmět leasingu vytváří, je vyšší než měsíční splátka, můžeme tvrdit, že předmět si „sám na sebe vydělá".

Individuální přístup k potřebám klienta

Individuální a kvalifikovaný přístup při stanovení podmínek financování zohledňuje specifické finanční potřeby našich klientů i tržní hodnotu předmětu leasingu. Bez zbytečných průtahů vyřizujeme financování a také zprostředkujeme výhodné pojistné podmínky předmětu leasingu díky rámcovým smlouvám s pojišťovnou UNIQA.


On-line služby
TOPlist