Impuls pro Vaše podnikání   
CZ | DE | EN
     Skupina Raiffeisen  |  Produkty  |  O nás  |  Vše o financování  |  Kontakt  |  On-line služby

Potřebné podklady pro uzavření financování

Právnické osoby

 • Vyplněný a podepsaný "Informační dotazník"
 • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za předchozí dvě účetní období s posledním daňovým přiznáním
 • Aktuální Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát
 • Příloha k poslední účetní závěrce, výroční zpráva a prohlášení auditora (pokud firma podléhá auditu)
 • Aktuální výpis z obchodního rejstříku

Osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění:

 • Vyplněný a podepsaný "Informační dotazník"
 • Kopie daňového přiznání (za poslední dvě období)
 • Aktuální výkazy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích (eventuelně Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát)
 • Aktuální živnostenské oprávnění

Fyzické osoby

 • Vyplněný a podepsaný formulář „Informační dotazník“
 • Potvrzení o příjmu od zaměstnavatele
 • Pozitivní reference – jsou-li k dispozici

On-line služby
TOPlist