Impuls pro Vaše podnikání   
CZ | DE | EN
     Skupina Raiffeisen  |  Produkty  |  O nás  |  Vše o financování  |  Kontakt  |  On-line služby

Komunální financování

komunální leasing

Financováním komunálních projektů formou leasingu se dosáhne nejen urychlení obnovy a rozvoje infrastruktury a veřejné obslužnosti ale i snížení zadlužení z pohledu pravidel Evropské unie dle Maastrichtských kritérií.

Pro obce, města a instituce veřejného sektoru nabízíme komplexní servis od plánování, realizace a provozování projektů včetně atraktivních modelů financování formou leasingu.

Předmětem komunálního financování mohou být:

 • Komunální stavební projekty (např. školy, školky, budovy úřadů, staveniště, požární budovy, sály, obecná hřiště)
 • Speciální technologie – vytápění, čistírny odpadních vod, veřejné osvětlení technologické vybavení skládek, spalovny odpadů apod.
 • Motorová a speciální vozidla, stroje a zařízení, počítačová technika
 • Projekty infrastruktury
 • Pozemky
 • Bytová výstavba

Nabízíme Vám služby a servis u projektu nových investic, rozšiřování nebo i sanací objektů:

 • Poradenství, plánování projektu, zpracování studie
 • Vypracování projektu pro územní rozhodnutí a stavebné povolení
 • Koordinace výstavby infrastruktury u nově otevíraných objektů a objektů bez vyřešené infrastruktury
 • Realizace a management stavby, stavební dozor
 • Sledování a kontrola nákladů
 • Financování a provoz objektů

Výhody:

 • Rychlá realizace projektů
 • Financování nezávislé na Maastrichtských kritériích
 • Daňová optimalizace
 • Možnost získaní podpor a dotací
 • Snížení nároků na správu
 • Zvýšení zaměstnanosti prostřednictvím zapojení místních podniků do projektu
 • Záruka optimálních nákladů, termínů i kvality
 • Právo obce vybírat poplatky
 • Obstarání likvidity pro obecní projekty (Sale-and-Lease-Back)

Skupina Raiffeisenlandesbank Oberösterreich realizovala už 304 komunálních staveb v Horním Rakousku s celkovým objemem investic přes 330 mil. EUR, z toho 40 projektů v České republice v celkovém objemu 2 miliardy CZK.

Komunální projekty jsou realizováni prostřednictvím projektové společnosti Efis, která působí na českém trhu od roku 1996 a specializuje se zejména na financování v oblasti energetiky a teplárenství pro města a obce.


On-line služby
TOPlist